Zwangerschap

Persoonlijke situatie
De Bakermat biedt verloskundige begeleiding die jou of jullie in staat stelt om zwangerschap, bevalling en ouderschap op eigen wijze in te vullen. Veel tijd voor persoonlijk contact met jouw verloskundige, die naast een gedegen scholing ruime ervaring heeft in de  begeleiding van zwangeren en jonge ouders. Op deze manier komen jullie in contact met de nieuwste inzichten, maar ook met oeroude en beproefde wijsheden om deze bijzondere tijd in te vullen.
Karin Schreurs is verloskundige en spil in De Bakermat. Zij werkt vanuit haar eigen praktijk in principe als solist. Dat wil zeggen dat zij de enige verloskundige is die jullie gaan treffen bij de begeleiding. In een enkel geval kan het voorkomen dat de omstandigheden zo zijn dat zij hulp in zal “moeten” schakelen van een collega. Voor een aantal dagen per jaar schakelt Karin de hulp in van een collega omdat zij zelf een opleidingsdag heeft, een bij- of nascholing, of een welverdiende vakantie ;-) Dan komt een waarnemend collega-verloskundige de praktijk ondersteunen. Karin werkt dan graag samen met Sytske Kowald van Jouw Eigen Vroedvrouw in Doetinchem. Het kan ook zijn dat Karin hulp inroept van een collega uit een andere praktijk bijvorrbeeld in Lochem, Vorden of Dieren-Doesburg. Het betreft dan hulp in een niet voorziene situatie (bijvoorbeeld twee vrouwen die ècht op hetzelfde moment gaan bevallen).

Zwanger zijn, een gevoel of een zeker weten? Wat verandert er ineens veel en wat is er veel te regelen. Als je wilt kun je van week tot week volgen wat er in en met jouw lichaam gebeurt en hoe jullie kind zich ontwikkelt (een zwangerschaps-app kun je vinden via www.mijnverloskundige.nl, via de Appstore of Google Playstore).
De Bakermat gunt jullie beiden de tijd en aandacht om samen naar jouw of jullie situatie te kijken. Voor het kennismakingsgesprek wordt ruim tijd ingepland, en dat geldt ook voor de andere controles tijdens zwangerschap en in het kraambed. Ook eventuele echo’s worden door jouw eigen verloskundige uitgevoerd (dit met uitzondering van de echo’s voor prenatale screening zoals de dertien en de twintig weken echo: daarvoor komt er een echoscopist naar de praktijk). In de loop van de zwangerschap is er steeds frequenter aandacht voor het welbevinden van jou en jullie kind. Veel kun je zelf in de gaten houden. Aan het eind van de zevende zwangerschapsmaand vindt het gesprek plaats over hoe jullie toeleven naar de naderende bevalling.

Eigen mogelijkheden
In de zwangerschap is er veel aandacht voor de veranderingen in jouw zwangere lichaam, je werk en jullie relatie. Door de opzet van de begeleiding van De Bakermat komen veel onderwerpen aan bod, onder andere hierover, maar ook over de voeding van jou en de voeding voor jullie baby. Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke en vaak spannende processen, waarbij soms de eigen keuzes uit handen worden gegeven. In de begeleiding die wordt geboden bij De Bakermat wordt van jullie een actieve rol gevraagd.  Ga het proces aan, maak eigen keuzes, bereid je voor op de geboorte en de tijd daarna en neem je verantwoordelijkheid. Vertel wat jullie ervaren en wat jullie wensen zijn, dan zijn jullie de hoofdpersonen in dit hele proces en is De Bakermat er om dat proces te faciliteren. Jullie staan als een spil in het geboortenetwerk en maken contact met wie jullie willen werken.

Persoonlijk
De Bakermat streeft ernaar om maximaal gebruik te maken van de expertise en positieve inbreng van diverse disciplines. Dat betekent een vaste verloskundige die jullie begeleidt en die samenwerkt met een heel scala aan professionals in een geboortezorg-netwerk (zoals kraamverzorgenden, verloskundigen uit de regio, verloskundigen en kraamverpleegkundigen uit het ziekenhuis, gynaecologen, een diëtiste, een lactatiekundige, een bekkentherapeut, een draagconsulente, huisartsen, kinderartsen, verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en vele andere professionals, ook werkzaam in complementaire zorgverlening). Welke mensen jullie gaan treffen is afhankelijk van je wensen en je persoonlijke situatie.

Op eigen wijze
Misschien hebben jullie uitgesproken ideeën of speciale wensen over het proces vóór, tijdens of na de geboorte van jullie kind.  Mijn wens voor jullie is, dat het proces optimaal ingegaan en beleefd zal worden. Daarbij is jullie autonomie het uitgangspunt van De Bakermat.
Bijvoorbeeld:

  • Wel of geen echo
  • Onderzoeken van jullie ongeboren kind
  • Luisteren met mono-auraal stethoscoop (“houten toeter”)
  • Gebruik maken van niet-complementaire disciplines
  • Homeopathische begeleiding
  • Continue baringsondersteuning
  • Waterbevalling
  • Lotusbevalling

In principe is alles bespreekbaar, uitgaand van de eigen verantwoording van jullie, maar alles binnen (voor beide partijen) veilige grenzen en competenties.

Mogelijkheden voor jou en jullie kind
Iedere zwangere heeft haar eigen lichaam met eigen mogelijkheden en beperkingen. Sommige aandoeningen vragen extra zorg van specialisten. Er zijn aandoeningen die door de zwangerschap ontstaan of verergeren. Wanneer dat consequenties heeft voor de zwangerschap, de geboorte of jullie kind kan er sprake zijn van een medische indicatie (MI). Bij een MI is extra aandacht nodig. Dit kan gelden voor de plaats van de geboorte, de geboortebegeleiding door een gynaecoloog, tot en met de opvang van jullie kind door een kinderarts. Ook jullie kind kan al in de zwangerschap aanleiding geven tot extra – en specialistische zorg en opvang. Dan is er eveneens sprake van een MI. De Bakermat werkt graag samen met gynaecologen, kinderartsen en psychiaters, zodat jij en jullie kind de juiste zorg en opvang krijgen, samen met de mogelijkheid om mede door je eigen vroedvrouw in de geboorteketen te worden begeleid.

Ondersteuning door je partner
De autonomie van het driemanschap moeder, vader en kind staat centraal bij De Bakermat. Ieder heeft zijn taak, ieder heeft een actieve rol. Alleen als wij elkaar daarop aanspreken, zullen we optimaal uit de verf komen. Tijdens de controles in de zwangerschap zal hier zeker aandacht aan besteed worden. Het dragen van jullie kind is een lieve last, maar is wel 24 uur per dag, gemiddeld 280 dagen lang. Dit heeft grote invloed op jou en je lichaam. Je partner kan je hierin steunen. Er zijn veel handvatten voor jullie om je kind optimaal te dragen, zowel bij staan, lopen en liggen. Pijn, kramp en onrust zijn veel beter te hanteren wanneer je je gesteund weet. Voor je partner is het fijn om te weten hoe hij/zij kan helpen. Daarnaast is het van groot belang dat jij je als moeder gesteund weet door je partner, zodat je dat vertrouwen ook hebt voor de geboorte. De mooiste voorbereiding voor de geboorte start al in de zwangerschap.  

Bij alleen- of tienerzwangerschap
Wanneer je zwanger bent en je staat er alleen voor is het extra belangrijk om goed voor je zelf te zorgen. Velen zullen de behoefte hebben aan steun van een vertrouwd persoon, iemand met wie je van gedachten kunt wisselen of die je als praatpaal kunt gebruiken. Juist omdat je in een nieuwe situatie terecht gaat komen met veel onzekerheid en mogelijk wisselende stemmingen. Kijk in je omgeving of er iemand is of meerdere mensen zijn die een soort ‘buddy-rol’ willen vervullen.  Als hij/zij al tijdens de zwangerschap betrokken is , kun je overwegen of je diegene er ook tijdens de bevalling of zelfs in de kraamtijd wilt laten zijn om jou te steunen. Soms kan die rol ook door een hulpverlener worden vervuld, anderen kiezen voor een doula. Jouw verloskundige van De Bakermat neemt die rol tijdens de geboorte graag op zich, binnen redelijke grenzen. Je kunt in principe op je verloskundige rekenen vanaf het begin van de weeën tot na de bevalling. Door al van te voren te anticiperen op wat er gaat komen, vergroot je je mogelijkheden om het heft in eigen handen te houden. Het doel van de Bakermat is je die ondersteuning te bieden, zodat jij op autonome wijze jouw eigen proces kunt gaan.

Bij tienerzwangerschappen spelen veel factoren mee, die te maken hebben met het feit dat je zelf nog zo in ontwikkeling bent. Hierdoor ben je vaak heel flexibel, maar heb je ook nog over veel zaken niet na kunnen denken. De Bakermat maakt graag gebruik van de kennis en kunde van het Fiom. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van tienerzwangerschappen en zo kun je eventueel hulp op maat krijgen bij bv. vragen als: kan ik mijn opleiding nog afmaken, hoe moet dat financieel, kan ik nog uit enz. Ook voor jou als tiener geldt dat je veel zelf kunt bepalen en beïnvloeden. Het is wel erg belangrijk is dat er voldoende ondersteuning is door een vertrouwd persoon bij de geboorte: denk aan een vriendin, familielid, goede kennis. Jouw verloskundige van De Bakermat is gedurende het hele proces van zwangerschap, geboorte en moederschap gericht op de ondersteuning en begeleiding van jou en jouw kind. Het doel is dat jij op jouw eigen wijze moeder kunt worden.

Nuttige links:
Home start
Tienermoeders
Ongewenst zwanger, wat nu?
EHBO bij zuigelingen en kinderen
Informatie over alcoholgebruik voor, tijdens en na de zwangerschap
Onderstaande brochures in andere talen
Informatie over zwangerschap in andere talen
Informatie over onderzoeken tijdens de zwangerschap:
- bloedonderzoek zwangeren
- NIPT
- 13-en/of 20-weken-echo
Zwangerschaps- en bevallingsverlof, partnerverlof en ouderschapsverlof