Missie & visie

Bij het in praktijk brengen van de visie en missie van De Bakemat zijn drie kernwaarden en drie thema’s leidend:

Kernwaarden:

  • Persoonlijke aandacht - door te luisteren, contact te maken en zichtbaar te zijn. Laagdrempelig en beschikbaar.
  • Betrouwbaar - doen wat je zegt en zeggen wat je doet. En ook: je veilig voelen om je te uiten en jezelf te kunnen zijn in de veranderende omstandigheden.
  • Deskundig - in de ondersteuning en zorg. Goed geschoold. Op de hoogte van de nieuwste kennis en ontwikkelingen. Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV

 

Thema's:

  • Innovatie - met de focus altijd op verbeteren. Anders denken en doen hoort daar bij. De kennis die De Bakermat heeft van verloskundige èn complementaire zorg is een voorwaarde voor de innovatie. Tegelijk vergroot innoveren die kennis.
  • Vertrouwen - in de relatie met de cliënt in haar ontwikkeling en omgeving. Vertrouwen in de relatie met de partner en de overige betrokkenen. Maar ook vertrouwen in het proces dat zich gaandeweg voltrekt. Niet reageren vanuit angst als een aanleiding ontbreekt. Het betekent ook: altijd gericht op de toekomst.
  • Samen - houdt een partnerschap in tussen cliënt en De Bakermat, gebaseerd op gelijkwaardigheid. Daarnaast ook samen in de samenleving en samen met de partner, familie en sociale context. In ieder geval altijd gericht op een optimale kwaliteit van zorg, onder alle omstandigheden. Samen betekent ook gebruik maken van kennis en kunde van andere zorgverleners binnen de reguliere of complementaire (geboorte-)zorg.