Kraambed

Kraambed, het begin?
De eerste tien dagen gerekend vanaf de geboorte (het kraambed) staan in het teken van kennismaken met en wennen aan elkaar. In een sfeer van rust de tijd hebben en nemen om af te stemmen op ieders behoefte. Daarin worden jullie de eerste week ondersteund en verzorgd door een kraamverzorgende. Je eigen verloskundige komt regelmatig om jullie samen met de kraamverzorgende te begeleiden. Ook als je tijdens de zwangerschap en geboorte bij de gynaecoloog onder controle was, kan De Bakermat jouw kraambed begeleiden.

Het kraambed
Een mooi woord: kraambed. Nadat de baby geboren is heeft een vrouw, in onze cultuur, rust verdiend om van de vermoeienissen van de bevalling bij te komen. In het kraambed, dat zo’n acht tot maximaal tien dagen duurt, is het van belang dat je als moeder voldoende rust krijgt, want jullie baby heeft je ook ’s nachts nodig.

De Kraamverzorgende
Alleen in Nederland bestaat het unieke beroep van kraamverzorgende. Voor dit onregelmatige vak kiezen vrijwel uitsluitend zeer toegewijde vrouwen. Zij verzorgen en begeleiden jullie, zodat er tijd en de mogelijkheid is om de behoeften van jullie pasgeboren kind in te passen in het dagelijks leven bij jullie thuis. De Bakermat werkt graag samen met kraamverzorgenden van een aantal kleine(-re) (ZZP-) organisaties èn organisaties die zich vooral richten op natuurlijke kraamzorg: KraamzorgGoudenHart, KraamzorgVeluwezoom, KraamzorgZachtBeginnen, Kraamzorg 1op1, IJsselstreekKraamzorg, KraamzorgEls en ook met grotere organisaties zoals het Kraamnest, Kraamzus en Naviva. Een filmpje over Natuurlijk Kraamzorg kun je hier bekijken.

Samenwerking kraamverzorgende en verloskundige
In de eerste acht tot tien dagen komt je verloskundige regelmatig op bezoek. Zij komt graag uitgebreid terug op de geboorte, bekijkt samen met de kraamverzorgende jullie gezondheids- en voedingssituatie en biedt steun daar waar nodig en gewenst.

Kraamverzorgenden en De Bakermat
De kraamverzorgenden die met De Bakermat samenwerken zijn professioneel geschoold en hebben ervaring. Door de intensieve  samenwerking kunnen wij gezamenlijk de meest optimale kraamperiode met de gewenste zorg laten geven binnen de gezinnen.

Ondersteuning door je partner tijdens het kraambed
De aanwezigheid van de vader gedurende de eerste weken is zeer wenselijk, maar helaas niet altijd realiseerbaar. De aanpassingen aan de nieuwe situatie zijn gemakkelijker met z’n allen, er is meer tijd om te faciliteren en te ondersteunen bij nachtelijke voedingen, overnemen van huishoudelijke taken en grenzen stellen aan bijvoorbeeld bezoek.

Kraambed alleenstaand ouder/tienerzwangerschap?
Als je alleenstaand bent, komt er nog meer op je af dan wanneer je met twee ouders bent. De ervaring leert dat de intensieve eerste weken na de bevalling het best te hanteren zijn als er ondersteuning voor met name de nachten gemobiliseerd kan worden. Afhankelijk van hoe je de bevalling hebt ervaren, hoe je herstel verloopt, wat de behoeften van jouw kind zijn en of je daaraan kunt voldoen, verloopt die eerste tijd meer of minder soepel. Het is goed om tijdens de zwangerschap al na te denken over gerichte hulp en ondersteuning.?

In je kraambed is het van belang om een aantal dingen te regelen.
•    Geboorteaangifte
•    Jullie kind aanmelden bij de zorgverzekeraar
•    Ouderlijk gezag. Wat betekent het om ouderlijk gezag te hebben over een kind? Lees het hier

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Rond de vijfde dag van het kraambed wordt bij de pasgeborenen in Nederland d.m.v. een hielprik wat bloed afgenomen. Daarvoor komt je verloskundige bij jullie thuis. Ook wordt een gehoorscreening gedaan en hiervoor maakt een medewerker van de JGZ een afspraak met jullie. De gehoorscreening wordt uitgevoerd op het consultatiebureau en vindt meestal zo’n twee weken na de geboorte plaats. De afspraak hiervoor wordt gemaakt als de JGZ- verpleegkundige voor de eerste keer bij jullie thuis komt. Klik hier voor informatie over de hielprik en gehoortest in andere talen.

 

PREM Geboortezorg
Landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren, ervaringen van cliënten meten. Alle geboortezorgorganisaties gebruiken hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM Geboortezorg, die ze samen hebben ontwikkeld.
Elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, krijgt deze vragenlijst aangeboden. Het is een korte vragenlijst met 14 vragen over wat belangrijk is voor jou als kraamvrouw en zinvol voor de zorgverlener. We stellen vragen over de ervaringen met de zorg, voor elk van de organisaties waarvan door jou zorg is ontvangen: de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie. Je beantwoordt de vragen op een eenvoudige 10 puntschaal met smileys.
Tot slot vragen we naar verbeterpunten en complimenten. Daarnaast bevat de vragenlijst een aantal achtergrondvragen zoals geslacht, leeftijd, plaats van bevallig etc.

 

Anticonceptie
Iedere vrouw is uniek qua lichaam en wensen die zij stelt aan anticonceptie. Daarom is het goed om te bespreken welke vormen van anticonceptie beschikbaar zijn en welke het beste bij jou past. Tijdens het laatste bezoek in het kraambed nemen we de diverse anticonceptiemethoden door en komen daar uitgebreid op terug bij de nacontrole na ongeveer zes weken. Zie voor meer informatie de pagina over anticonceptie.

 

Nuttige links
Lees op de website van het RIVM over Gehoorscreening bij pasgeborenen?
Lees op de website van de RIVM over de hielprik.
Lees meer over het vaccineren op de website van het RIVM, maar ook op de websites van Door Frankema en NVKP.