Bevalling

De Bevalling en wat gaat daaraan vooraf?
Door een groei van liefst negen maanden zal het driemanschap van moeder, kind en vader sterk genoeg en rijp zijn voor de grote stap van “in” naar “op” de buik. Hierin zijn jullie drieën het meest belangrijk. In principe hebben jullie alles voor de geboorte in huis: om jullie draait het, jullie zijn de hoofdpersonen!

Exclusieve, persoonlijke benadering
De verloskundige die jullie in de zwangerschap heeft begeleid, is ook als jullie baby geboren wordt, in principe continu bereikbaar. Zodra de behoefte bij jou of jullie gevoeld wordt, komt zij naar jullie toe en is aanwezig tijdens de bevalling. Zowel thuis als in het ziekenhuis kan zij begeleiding bieden, wanneer dat gewenst is.

Eigen mogelijkheden
Hoe je gaat bevallen is niet alleen afhankelijk van jouw eigen wensen, maar ligt ook aan de mogelijkheden voor jou en jullie baby. De begeleiding van De Bakermat biedt verloskundige- en psycho-sociale ondersteuning om je optimaal voor te bereiden, zodat jullie in vertrouwen dit proces aan willen gaan.
Het is waardevol als jij als moeder al in de zwangerschap ondersteuning van je partner ervaart. Sta je er alleen voor dan is het fijn om een vertrouwde buddy te hebben, die jou steunt tijdens de bevalling en het kraambed. Door contact te maken met elkaar en met jullie kind groeit jullie vertrouwen in je eigen en in elkaars kunnen. Het gevolg is dat jullie zelfvertrouwen groeit en jullie alle drie voorbereid zijn op een actieve rol tijdens het geboorteproces.

De geboorte bij De Bakermat
Het natuurlijke geboorteproces is te verdelen in verschillende fases. Deze fases zijn niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden.

De voorbereidende fase geeft weeën maar die brengen meestal geen ontsluiting tot stand. Soms is er wel en kleine opening van de baarmoedermond. Deze fase kan lang duren. Jullie verloskundige vindt het belangrijk om je tijdig aan te geven of de bevalling echt begonnen is of niet, om geen te hoge verwachtingen te scheppen. Daarvoor is het nodig om contact te hebben. Als de weeën echt doorzetten kun je veel samen aan. Het laatste deel van de ontsluiting is zwaar en dan is het fijn dat je verloskundige continu bij jou in de nabijheid is. Pas als je kind uit de baarmoeder gedreven wordt, bij soms al langere tijd volledige ontsluiting, kan er gestart worden met persen. De kraamverzorgende is graag aanwezig in de laatste fase, maar kan als je dat wilt ook eerder in het proces hulp en ondersteuning bieden.

Nuttige links:
Lees hier meer over: de belmomenten
Filmpje op YouTube: Vaginal Childbirth (Birth)
Informatie over het uitkloppen van de navelstreng
Denk na over je bevallingswensen door middel van een handig format

Thuis baren
Van oudsher is Nederland het land waar moeders kunnen kiezen waar ze willen bevallen. Als je bevalt bij een zwangerschapsduur van 37 tot 42 weken en het gaat goed met jou en je kind, is het veilig om thuis te blijven voor de geboorte. Ook uit recent onderzoek blijkt dat thuis baren net zo veilig is. Het grootste verschil is een emotioneel verschil. Van tevoren kun je nadenken over wat veilig lijkt en tijdens de geboorte over wat prettig voelt. De definitieve keuze kan pas gemaakt worden als er weeën zijn! Thuis betekent in de omgeving zijn waar jij je prettig voelt, waar verschillende ruimten zijn die je kunt benutten en jij bepaalt wie er binnen komen. Jullie bepalen de sfeer en alle anderen zijn gast. Een groot voordeel is dat je dan niet bezig hoeft te zijn met ‘wanneer moeten we gaan’. Je vindt je weg en bent vanaf het begin bezig met waar het om gaat: elkaar steunen en faciliteren om de komst van jullie kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bevallen in het geboortecentrum of in het ziekenhuis

Soms voelt het fijner om in het ziekenhuis te bevallen.
Meest genoemde reden is : “Ik heb het gevoel dat het daar veiliger is, alles is bij de hand”. Uit onderzoek blijkt dat dit in Nederland niet klopt, omdat zowel de verloskunde-opleiding als de organisatie van de gezondheidszorg hier volledig gericht is op een veilige thuisbevalling. Overheerst het gevoel dat het fijner of veiliger is om in de buurt van een ziekenhuis te zijn toch, dan heb je altijd de mogelijkheid om in een ziekenhuis in Zutphen te bevallen met je eigen verloskundige. Dat besluit kan ook nog ontstaan terwijl je al weeën hebt en eigenlijk thuis wilde bevallen. De keuze voor de plaats van bevallen kan ook andersom nog tijdens de weeën herroepen worden. Pas dan weet je hoe je het ervaart en welke keuze je zou willen maken. Geen nood! Je verloskundige is bij jullie, waar je ook gaat, om je verder te begeleiden, nadat je eerst thuis bent gezien (kijk wel even in je polis wat de eventuele meerkosten van een ziekenhuis baring zijn).

Soms is het verstandig om in het ziekenhuis te gaan bevallen.
Op het moment dat er een medium-risk situatie (MR) is of een medische indicatie (MI) is, is dat ook het advies. Deze MI kan in de loop van de zwangerschap of geboorte ontstaan, maar soms is deze MI al vóór de zwangerschap vastgesteld. Uit onderzoek blijkt, dat de uitkomst van zwangerschap en geboorte beter is wanneer de vrouw wordt begeleid door maximaal twee zorgverleners  en tijdens de geboorte continu ondersteund wordt door een van hen. Daarom streeft jouw verloskundige van De Bakermat ernaar met je mee te gaan naar het ziekenhuis en indien mogelijk het hele geboorteproces te begeleiden, c.q. er bij te zijn.

Voorbereiding en geboorteplan
Ergens tussen 30 en 35 weken ga ik graag met jullie in gesprek om de geboorte individueel door te spreken.
Aan de hand van jullie wensen zal het gesprek over de geboorte gevoerd worden. Denk je erover thuis of in het ziekenhuis te gaan bevallen? Waar en hoe kun je het beste de weeën opvangen en welke vragen en onduidelijkheden zijn er nog. Hoe kunnen jullie je omgeving zo goed mogelijk benutten tijdens het geboorteproces. Er wordt ingegaan op de diverse houdingen en door die al te ervaren weet je, als het zover is, intuïtief wat goed voelt. Je krijgt een handig overzicht met informatie, onder andere over de belmomenten, waar je makkelijk op terug kunt vallen. Een lijstje met wat je thuis kunt klaarzetten en -leggen vind je onderaan deze pagina.

Nuttige links
Lees meer op de pagina over Belmomenten